Meni
×

Car rental terms and conditions

Dokumentacija
Prilikom iznajmljivanja vozila lice treba da ima važeću vozačku dozvolu i ličnu kartu ili pasoš.

Opšte odredbe i uslovi najma

Avaco rent a car d.o.o (u daljem tekstu Najmodavac) iznajmljuje Najmoprimcu (u daljem tekstu Najmoprimac) čiji su podaci na prednjoj strani Ugovora o iznajmljivanju vozila, vozilo pod sledećim uslovima:

1. Da svojeručno potpiše Ugovor o iznajmljivanju vozila i time se saglasi sa odredbama ugovora:
• da cene i ostale uslove iznajmljivanja navedene u važećem cenovniku prihvata kao sastavni deo ovog ugovora
• da ima 21 godinu starosti i važeću vozačku dozvolu najmanje 2 godine
• da prima vozilo u ispravnom stanju sa svim pripadajućim priborom i dokumentima o vozilu
• da iznajmljeno vozilo vrati u ugovorenom roku ili ranije na zahtev Najmodavca
• da za produženje ovog ugovorenog perioda korišćenja vozila traži saglasnost Najmodavca 48 sati pre isteka roka vraćanja vozila
• da odmah obustavi vožnju ako se za vreme korišćenja pokvari brojač kilometara i o kvaru brojača najbržim putem obavesti Najmodavca
• da ukoliko se prilikom vraćanja vozila ustanovi da je brojač kilometara oštećen plati Najmodavcu iznos troškova 500 kilometara za svaki dan korišćenja vozila
• da vozilo uredno održava i čuva za vreme korišćenja
• da iznajmljeno vozilo ne koristi pod uticajem alkohola ili droga, u protivzakonite svrhe, za obuku vozača, za prevoz putnika ili robe uz nadoknadu, prevoz ili vuču drugih vozila, prikolica ili njihovih delova, za učestvovanje u moto-sportskim priredbama
• da vozilo koristi samo za vlastite potrebe i da ga ne iznajmi ili posudi trećem licu
• da vozilom upravlja sam ili lice koje on ovlasti u Ugovoru o najmu pod uslovom da to lice ima najmanje 21/25 godina starosti, važeću vozačku dozvolu i da se upiše drugi vozač na Ugovoru
• da iznajmljeno vozilo ne optereti osobama ili predmetima preko dozvoljene nosivosti
• da iznajmljeno vozilo ne koristi u inostranstvu bez saglasnosti Najmodavca
• da bez saglasnosti Najmodavca neće vršiti nikakvu promenu delova, sklopova ili uređaja na vozilu
• da će snositi troškove utrošenog benzina

2. U slučaju da se Najmoprimac ne pridržava uslova iz člana 1. obavezuje se da će Najmodavcu nadoknaditi svu i svaku štetu koja bi iz toga proizašla, a čiju visinu utvrđuje Najmodavac.

3. Najmodavac će Najmoprimcu, uz predočenje potvrde o izvršenom plaćanju nadoknaditi troškove ulja i redovnog održavanja vozila, na osnovu dogovora sa Najmodavcom (izuzev troškova pranja vozila za vreme korišćenja).

4. Najmoprimac je dužan da položi depozit prilikom iznajmljivanja vozila. Iznos depozita zavisi od grupe iznajmljenog vozila i dužine trajanja najma. Minimalna visina depozita je 200,00 Eur u dinarskoj protivvrednosti . Ukupne troškove najma vozila Najmoprimac je dužan da plati odmah po preuzimanju vozila u najam.

5. Najmoprimac je dužan da plati sve kazne i saobraćajne prekršaje koje su nastale zbog nepropisnog korišćenja vozila, uključujući i kazne za nepropisno parkiranje.

6. U cenu najma uključeno je Osiguranje za štete učinjene trećim licima u visini limita utvrđenim zakonom.

7. Osiguranje za štete nastale na vozilu
• Sva vozila poseduju Osnovno osiguranje od auto odgovornosti kao i Kasko osiguranje sa 10% učešća u šteti.
• Sva oštećenja vozila u toku najma, bez obzira da li su nastala u saobraćajnom udesu ili van njega, Najmoprimac mora da prijavi Najmodavcu i da popuni poseban Izveštaj o udesu u poslovnici Najmodavca, da udes i oštećenja prijavi i nadležnom organu Policije odmah na licu mesta gde se udes / oštećenje desilo i da obezbedi policijski zapisnik.
• Ukoliko saobraćajni udes i oštećenje nije prijavljeno Policiji, Najmoprimac plaća pun iznos oštećenja na vozilu
• Najmoprimac je dužan da obezbedi pismenu izjavu na izveštaju o udesu
• Osiguranje ne pokriva opremu koja nije fabricki ugradjena (gume, donji trap, radio aparat )

8. Osiguranje za krađu
• Krađu ili nestanak vozila u toku najma Najmoprimac mora, odmah bez odlaganja, da prijavi Najmodavcu i nadležnoj Policiji u mestu gde se krađa – nestanak desio i da popuni Izveštaj o krađi / gubitku vozila u poslovnici Najmodavca.
• Ukoliko nestanak / krađa vozila nisu prijavljeni Policiji, Najmoprimac plaća pun iznos vrednosti vozila
• Najmoprimac je dužan da obezbedi pismenu izjavu na izveštaju o gubitku vozila
• Procena vrednosti ukradenog vozila vrši se prema katalogu Auto Moto Saveza Srbije

9. Najmoprimac je odgovoran za štetu učinjenu na iznajmljenom vozilu:
• štetu učinjenu na vozilu koju je on ili po njemu ovlašćeni vozač (drugi vozač) načinio pod uticajem droga ili alkohola
• štetu prouzrokovanu namerno ili usled grube nemarnosti u vožnji
• štetu ako vozač u momentu nastale štete nije imao važeću vozačku dozvolu
• krađu ako vozilo u momentu krađe nije bilo zaključano

10. Najmoprimac se obavezuje da će u slučaju nezgode štititi interese Najmodavca i njegovog Osiguravajućeg društva tako:
• što će zabeležiti imena i adrese učesnika i svedoka nezgode
• što neće napustiti oštećeno vozio dok ga nije sklonio sa mesta nezgode i osigurao
• što će u slučaju većeg oštećenja vozila ili ako u nezgodi ima povređenih lica (čak i kad je očigledna krivica drugih lica) odmah pozvati i sačekati dolazak policije
• što će podneti pismeni izveštaj o nezgodi najbližoj poslovnici Najmodavca

11. Propusti li Najmoprimac da u slučaju nezgode ispuni sve uslove navedene u članu 9 i 10 ovog ugovora, odgovaraće za sve posledice i štete koje bi Najmodavcu iz tog propusta proizašle.

12. Osiguranje putnika
• Lično osiguranje vozača i putnika ne važi kada Najmoprimac vozi pod dejstvom alkohola, droga ili kada se bahato ponaša

13. Najmodavac neće obeštetiti Najmoprimca za gubitak ili oštećenje ličnog prtljaga i robe koje koja se nalazi u / na iznajmljenom vozilu.

14. Najmodavac neće obeštetiti Najmoprimca za štete nastale nastale zbog: bilo kakvog kvara na vozilu za vreme korišćenja i / ili zakašnjenja kod isporuke vozila

15. Bilo kakve izmene iz ovog ugovora važe samo ako su pismeno potvrđene od obe ugovorne strane.

16. Ukoliko Najmoprimac izmiruje troškove kreditnom karticom, svojim potpisom na originalu ugovora ovlašćuje Najmodavca da ukupne troškove najma fakturiše kreditnom klubu ili banci koje je izdalo kreditnu karticu.

17. U slučaju prihvatanja stranog sredstva plaćanja kurs razmene bilo koje valute koja se razmenjuje biće konačno utvrđen od strane Najmodavca.

18. Vozila se ne mogu voziti na teritoriji Kosova i Metohije.

19. U slučaju spora iz ovog ugovora stranke ugovaraju nadležnost suda u Beogradu.

Porez
Izražene cene najma su sa uračunatim PDV-om, koji iznosi 18%.

Auto možete preuzeti :
-Na aerodromu Nikola Tesla Beograd
-U nasoj poslovnici u Beogradu u Trnskoj 7 (Kod Kalenića pijace)
-Ili nam javite gde ste i mi cemo doci po vas sa autom ( Vaš hotel ili bilo koja lokacija 20 Km od centra Beograda ).
Telefon: +381(0)11 2433 797 // + 381(0) 64 184 5555 (0 -24 H)
E-Mail: info@avaco-rentacar.com

Preuzmite uslove iznajmljivanja u PDF formatu:  Avaco - Uslovi iznajmljivanjaUslovi rentiranja

Copyright @2016 AVACO Group - AVACO Rent-A-Car Beograd - Trnska 7, 11000 Beograd - Telefon: 011 2433 797 AVACO Rent-A-Car Beograd. All rights reserved

Made with by 2ULTIMATE STUDIOS / Supported by: Uni Web Hosting.